Terminy i zgłoszenia

Kandydatury do Nagrody (książki wydane w 2020 roku) można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. do Sekretarzta Kapituły
na adres:
Muzeum Witolda Gombrowicza
ul. W. Gombrowicza 1, Wsola
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem: „Nagroda”.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenie powinno zawierać:

– 9 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki zgłaszać mogą: a) autorzy; b) wydawnictwa; c) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim; d) osoby prywatne; e) członkowie Kapituły.

W czerwcu 2021 roku Kapituła ogłosi nominacje do Nagrody.

Wybór laureata i wręczenie Nagrody odbędzie się we wrześniu 2021 roku, podczas festiwalu literackiego, na który zaproszeni zostaną wszyscy nominowani autorzy.

Pierwsza edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza odbyła się w 2016 roku, druga w 2017 r., a trzecia w 2018 r., zaś czwarta w 2019, a piąta w 2020 r.