80 książek zgłosili autorzy i wydawnictwa do dziewiątej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Termin nadsyłania propozycji minął z końcem stycznia. Wpływające na konkurs książki systematycznie przekazywane są jurorom. To oni dokonują oceny zgłoszeń między innymi pod względem formalnym
(np. czy to rzeczywiście pierwsza lub druga książka danego autora – jak stanowi regulamin nagrody).

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2023 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 r. Laureatkę bądź laureata nagrody poznamy we wrześniu. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w Radomiu podczas gali, która odbywa się jesienią w ramach festiwalu Opętani Literaturą.

Główna nagroda to 40 tys. złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, przyznawanym od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.
W skład kapituły wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Organizatorami Nagrody są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy Patronat sprawuje Rita Gombrowicz.

W ubiegłym roku mecenasami Nagrody byli Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, a Partnerem Głównym Unidevelopment S.A. Partnerem Strategicznym był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ośmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono blisko osiemset książek. W pierwszej edycji laureatami Nagrody zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen (kapituła podzieliła nagrodę). W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska, Aleksandra Lipczak i Barbara Woźniak. W 2023 roku laureatem nagrody został Jakub Nowak, autor książki „To przez ten wiatr”. Wyróżnienie w postaci rezydencji literackiej w Vence na południu Francji kapituła przyznała Wiktorii Bieżuńskiej za książkę „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę” (wcześniej laureatami wyróżnienia byli Maciej Bobula oraz Mateusz Pakuła).