II edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Prezydent Radomia we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza ogłosiła drugą edycję Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 000 złotych przyznana została za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Laureata wskazuje Kapituła, w skład której wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.

Nagroda Gombrowicza stała się istotnym elementem polskiego życia literackiego już po pierwszej edycji, o czym świadczy choćby liczba nadesłanych książek. Do pierwszej Nagrody Gombrowicza zgłoszono 65 tytułów, w drugiej edycji otrzymaliśmy ich już 90.

4 czerwca Kapituła Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza wybrała pięcioro nominowanych do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.
Uznała, że nominacje do Nagrody otrzymają:

  1. Anna Cieplak, Ma być czysto (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego/Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
  2. Salcia Hałas, Pieczeń dla Amfy (Muza)
  3. Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Jak pokochać centra handlowe (Wielka Litera)
  4. Aleksander Wenglasz, ZDJĘCIE INACZEJ ZABIĆ (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza)
  5. Aleksandra Zielińska, Bura i szał (W.A.B.)

Jurorzy podkreślali różnorodność tematyczną i formalną wyróżnionych książek, a także fakt, że nominowane książki opublikowane zostały zarówno przez duże firmy wydawnicze, jak i małe wydawnictwa.

4 września 2017 roku, podczas Gali Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza Kapituła ogłosiła nazwisko laureatki: została nią Anna Cieplak.

Nagrodzie patronuje Rita Gombrowicz. Mecenasem jest Jarosław Krzyżanowski.

W pierwszej edycji, która odbyła się w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa i podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek za zbiór opowiadań: „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” oraz Maciej Hen za powieść: „Solfatara”.