Kontakt

Tomasz Tyczyński

Sekretarz Kapituły Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

tel. 48 321 50 73

t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk

26-660 Wsola, Polska