Nagroda Gombrowicza po raz trzeci

Zakończyła się trzecia edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Prezydent Radomia (organizator i fundator Nagrody) oraz Muzeum Witolda Gombrowicza (współorganizator) zaprosili do zgłaszania kandydatur do tego wyróżnienia, przyznawanego za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka napisana prozą w języku polskim. Książki (wydane w 2017 roku) można było przesyłać do końca stycznia 2018. Honorową patronką Nagrody jest Rita Gombrowicz, mecenasem Jarosław Krzyżanowski.

Nagrodę ustanowił w 2015 roku samorząd Radomia. Jej wartość to 40 000 zł. Organizatorzy i jurorzy Nagrody chcą wskazywać i promować najlepsze debiuty prozatorskie, a także propagować czytanie literatury jako wciąż jedną z najbardziej podstawowych i twórczych potrzeb człowieka.

Kapituła w składzie: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska po raz pierwszy wskazała laureatów we wrześniu 2016 roku.  Zostali nimi: Weronika Murek za „Uprawę roślin południowych metodą Miczurina” oraz Maciej Hen za „Solfatarę”. Książka Murek doczekała się już kilku tłumaczeń, m.in. na język francuski. W roku 2017 laureatką Nagrody Gombrowicza została Anna Cieplak, autorka powieści „Ma być czysto”.
– Nagrodę przyznajemy autorce za doskonałą znajomość opisywanego przez nią świata, za wieloaspektowość obrazu, ale też za empatię i zrozumienie problemów, z którymi borykać się muszą kolejne pokolenia mieszkańców gimbazy – uzasadniał wybór prof. Jerzy Jarzębski, przewodniczący kapituły.

Kilka tygodni później z profesorem zgodzili się też czytelnicy, którzy w głosowaniu przyznali Annie Cieplak Nagrodę Conrada. Zaś druga powieść Anny Cieplak, wydana zaledwie w kilka dni po wręczeniu Nagrody Gombrowicza, została uznana przez większość recenzentów za jeszcze lepszą od nagrodzonego debiutu.

W drugiej edycji liczba nadesłanych książek zwiększyła się do dziewięćdziesięciu. Do trzeciej edycji zgłoszono 75 książek. – Cieszy nas duże zainteresowanie Nagrodą, nie tylko środowiskowe i medialne, ale przede wszystkim czytelnicze – podkreśla Tomasz Tyczyński, sekretarz kapituły i kurator Muzeum Witolda Gombrowicza.

Warto zaznaczyć, że Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza pozostaje jedynym w Polsce wyróżnieniem za debiut prozatorski przyznawanym od nominacji po werdykt końcowy przez jury zajmujące się literaturą zawodowo.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybrała w czerwcu 2018 roku ogłosiła pięcioro nominowanych, są nimi:
Grzegorza Bogdał „Floryda” (Wyd. Czarne), Aleksandra Lipczak „Ludzie z Placu Słońca” (Wyd. Dowody na Istnienie), Adam Robiński „Hajstry. Krajobraz bocznych dróg” (Czarne), Pawłe Sołtys „Mikrotyki” (Czarne) oraz Marcin Wicha „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” (Wyd. Karakter).  Nazwisko laureata III edycji poznaliśmy 9 września 2018r., został nim Marcin Wicha.
Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: www.nagrodagombrowicza.pl/regulamin/,  pytania można kierować także do sekretarza kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl.