Next Prev
 

Menu

Nabór do VIII edycji Nagrody Gombrowicza

Można nadsyłać zgłoszenia do VIII edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Do końca stycznia 2023 roku można przesyłać zgłoszenia do kolejnej, ósmej, edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagroda główna w wysokości 40 tys. złotych wręczona zostanie jesienią, podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, który odbywa się we Wsoli i Radomiu.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2022 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2023 na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,

– tytuł książki,

– nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2023 r. Laureata (lub laureatów) nagrody poznamy we wrześniu.

Główna nagroda to 40 tys. złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, przyznawanym od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Współorganizatorem nagrody jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

Honorowy Patronat nad Nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.

W ubiegłym roku mecenasami Nagrody byli Jarosław Krzyżanowski oraz Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Partnerem Głównym był Unidevelopment S.A. Nagrodę wspiera także Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W siedmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono ponad sześćset książek. W pierwszej edycji laureatami Nagrody zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen (kapituła podzieliła nagrodę). W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska. W 2021 roku laureatką nagrody została Aleksandra Lipczak. W tym samym roku kapituła po raz pierwszy przyznała także rezydencję literacką w Vence. To wyróżnienie otrzymał Maciej Bobula. Rok temu Nagrodę Gombrowicza otrzymała Barbara Woźniak (za książkę „Niejedno”), a rezydencję literacką w Vence Mateusz Pakuła („Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”).

Gala wręczenia nagrody odbywa się jesienią w Radomiu podczas festiwalu Opętani Literaturą, organizowanego przez Muzeum Witolda Gombrowicza we współpracy z miastem Radom.

Więcej informacji i regulamin nagrody znaleźć można na stronach: www.nagrodagombrowicza.pl, www.muzeumgombrowicza.pl.