Znamy pisarzy nominowanych do IX edycji Nagrody Gombrowicza

Piątkę nominowanych wybrała kapituła Nagrody podczas posiedzenia, które odbyło się w Instytucie Biblioteka Polska w Paryżu i wpisywało w cykl wydarzeń związanych z Rokiem Gombrowiczowskim. W tym szczególnym roku nazwiska nominowanych autorek i autorów ogłosiła Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu.

Nominacje:

– Iwona Bassa, „Głodni”, wyd. Biuro Literackie

– Grzegorz Bogdał, „Idzie tu wielki chłopak”, wyd. Czarne

– Katarzyna Groniec, „Kundle”, wyd. Nisza

– Barbara Klicka, „Reneta”, wyd. W.A.B.

– Aleksandra Tarnowska, „Wniebogłos” wyd. ArtRage


W tegorocznej edycji autorzy i wydawnictwa zgłosili 80 książek. 

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2023 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 r. Laureatkę bądź laureata nagrody poznamy we wrześniu. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w Radomiu podczas gali, która odbywa się jesienią w ramach festiwalu Opętani Literaturą.

Główna nagroda to 40 tys. złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, przyznawanym od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.
W skład kapituły wchodzą wybitni znawcy literatury: Ewa Graczyk (przewodniczący), Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Organizatorami Nagrody są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy Patronat sprawuje Rita Gombrowicz.

Mecenasami Nagrody są: Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, a Partnerem Głównym Unidevelopment S.A. Partnerem Strategicznym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ośmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono blisko osiemset książek. W pierwszej edycji laureatami Nagrody zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen (kapituła podzieliła nagrodę). W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska, Aleksandra Lipczak i Barbara Woźniak. W 2023 roku laureatem nagrody został Jakub Nowak, autor książki „To przez ten wiatr”. Wyróżnienie w postaci rezydencji literackiej w Vence na południu Francji kapituła przyznała Wiktorii Bieżuńskiej za książkę „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę” (wcześniej laureatami wyróżnienia byli Maciej Bobula oraz Mateusz Pakuła).