Nagroda Gombrowicza po raz trzeci

Trwa trzecia edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Prezydent Radomia (organizator i fundator Nagrody) oraz Muzeum Witolda Gombrowicza (współorganizator) zaprosili do zgłaszania kandydatur do tego wyróżnienia, przyznawanego za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka napisana prozą w języku polskim. Książki (wydane w 2017 roku) można było przesyłać do końca stycznia 2018. Honorową patronką Nagrody jest Rita Gombrowicz, mecenasem Jarosław Krzyżanowski.

Nagrodę ustanowił w 2015 roku samorząd Radomia. Jej wartość to 40 000 zł. Organizatorzy i jurorzy Nagrody chcą wskazywać i promować najlepsze debiuty prozatorskie, a także propagować czytanie literatury jako wciąż jedną z najbardziej podstawowych i twórczych potrzeb człowieka.

Kapituła w składzie: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska po raz pierwszy wskazała laureatów we wrześniu 2016 roku.  Zostali nimi: Weronika Murek za „Uprawę roślin południowych metodą Miczurina” oraz Maciej Hen za „Solfatarę”. Książka Murek doczekała się już kilku tłumaczeń, m.in. na język francuski. W roku 2017 laureatką Nagrody Gombrowicza została Anna Cieplak, autorka powieści „Ma być czysto”.
– Nagrodę przyznajemy autorce za doskonałą znajomość opisywanego przez nią świata, za wieloaspektowość obrazu, ale też za empatię i zrozumienie problemów, z którymi borykać się muszą kolejne pokolenia mieszkańców gimbazy – uzasadniał wybór prof. Jerzy Jarzębski, przewodniczący kapituły.

Kilka tygodni później z profesorem zgodzili się też czytelnicy, którzy w głosowaniu przyznali Annie Cieplak Nagrodę Conrada. Zaś druga powieść Anny Cieplak, wydana zaledwie w kilka dni po wręczeniu Nagrody Gombrowicza, została uznana przez większość recenzentów za jeszcze lepszą od nagrodzonego debiutu.

W drugiej edycji liczba nadesłanych książek zwiększyła się do dziewięćdziesięciu. Do trzeciej edycji zgłoszono 75 książek. – Cieszy nas duże zainteresowanie Nagrodą, nie tylko środowiskowe i medialne, ale przede wszystkim czytelnicze – podkreśla Tomasz Tyczyński, sekretarz kapituły i kurator Muzeum Witolda Gombrowicza.

Warto zaznaczyć, że Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza pozostaje jedynym w Polsce wyróżnieniem za debiut prozatorski przyznawanym od nominacji po werdykt końcowy przez jury zajmujące się literaturą zawodowo.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybrała w czerwcu 2018 roku ogłosiła pięcioro nominowanych, są nimi:
Grzegorza Bogdał „Floryda” (Wyd. Czarne), Aleksandra Lipczak „Ludzie z Placu Słońca” (Wyd. Dowody na Istnienie), Adam Robiński „Hajstry. Krajobraz bocznych dróg” (Czarne), Pawłe Sołtys „Mikrotyki” (Czarne) oraz Marcin Wicha „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” (Wyd. Karakter).  Laureata poznamy 9 września 2018r.
Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: www.nagrodagombrowicza.pl/regulamin/,  pytania można kierować także do sekretarza kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl.