Kapituła

prof. Jerzy Jarzębski (przewodniczący Kapituły)
Krytyk i historyk literatury, wybitny znawca twórczości Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema i Brunona Schulza. Autor wielu ważnych książek, m.in.: Gra w Gombrowicza (1982), Powieść jako autokreacja (1984), W Polsce, czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej (1992), Schulz (2000), Podglądanie Gombrowicza (2000), Wszechświat Lema (2002),Prowincja centrum: przypisy do Schulza (2005), Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu (2007).
Redaktor wielu serii wydawniczych, m.in. Dzieła zebrane Stanisława Lema, Pisma zebrane Witolda Gombrowicza(wspólnie z Włodzimierzem Boleckim i Zdzisławem Łapińskim) oraz Lektury polonistyczne: literatura współczesna iLektury polonistyczne: dwudziestolecie (z Ryszardem Nyczem). Współautor serii Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim.
Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985).
Jest profesorem zwyczajnym, pracuje w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr hab. Ewa Graczyk
Badaczka zajmująca się m.in. romantyzmem, twórczością Gombrowicza oraz literaturą kobiet. Autorka książek: Ćma. O Stanisławie Przybyszewskiej (Warszawa 1994) oraz O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach(Gdańsk 1994), Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym (Gdańsk 2004) oraz nominowanych do Nagrody Literackiej Gdynia esejów Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju (2013).
Współredaktorka tomów: Osoby (Gdańsk 1984), Siostry i ich Kopciuszek (Gdynia 2002), Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939 (Kraków 2011).
W swojej działalności naukowej łączy zainteresowania metodologiczne związane z inspiracją psychoanalityczną i dekonstrukcjonistyczną z zainteresowaniami historycznoliterackimi obejmującymi polską literaturę dziewiętnasto- i dwudziestowieczną. Jako feministkę Ewę Graczyk zajmują, zarówno prywatnie jak i zawodowo, wątki społeczne, w szerokim sensie polityczne, z nieustającą fascynacją wszelkiego rodzaju opowieściami.
Jest profesorem nadzwyczajnym, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Anna Kałuża
Literaturoznawczyni uprawiająca również krytykę literacką, współautorka m.in. Sztuki czytania w TVP Kultura. Zajmuje się głównie polską poezją współczesną i eseistyką. Autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011). Współredagowała z Martą Cuber dział literatury w Tekstyliach bis. Słowniku młodej polskiej kultury (2007), z Grzegorzem JankowiczemRodzinną Europę. Pięć minut później (2011) oraz z Aliną Świeściak Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989 (2011).
Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr Zofia Król
Zajmuje się historią literatury, filozofią i krytyką literacką, pracuje jako redaktor naczelna dwutygodnika.com, ważnego internetowego magazynu poświęconego kulturze. Jest laureatką przyznawanej przez Zeszyty Literackie nagrody im. Konstantego A. Jeleńskiego (2006). Autorka książki Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku(2013). Pisała także do Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, Zeszytów LiterackichKontekstów.

 


Zbigniew Kruszyński
Pisarz, tłumacz, lingwista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie ukończył polonistykę i romanistykę.

W latach 1984-2004 mieszkał w Szwecji, gdzie m.in. pracował jako językoznawca na uniwersytecie w Lund. W późniejszym okresie związany z Uniwersytetem Sztokholmskim. Jest laureatem kilku nagród literackich – ostatnio Poznańskiej Nagrody Literackiej im. Adama Mickiewicza. Autor powieści i zbiorów opowiadań: Schwedenkräuter (1995), Szkice historyczne (1996, 2008, wydanie II), Na lądach i morzach. Opisy i opowiadania (1999), Powrót Aleksandra (2006), Ostatni raport (2009), Kurator (2014).

prof. Józef Olejniczak
Teoretyk i historyk literatury, specjalizuje się w literaturze współczesnej, jest znawcą twórczości Witolda Gombrowicza, Aleksandra Wata, literatury emigracyjnej XX wieku.
Autor wielu książek i publikacji, m.in. Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz (1992), Czytając Miłosza (1997), Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje (2013), Powroty w śmierć (2009). Pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Justyna Sobolewska
Krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika Polityka, współpracuje również z TVP Kultura. Ukończyła Polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej pracowała w PrzekrojuDzienniku. W 2012 roku ukazała się wydawnictwie POLITYKI jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam.

 

 

1